Kiedy szczególna ostrożność?

Co najprościej zapamiętać i co najczęściej spotkasz w testach na prawo jazdy?
Szczególną ostrożność zawsze należy zachować podczas:
– wyprzedzania;
– włączania się do ruchu;
– zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy;
– zbliżaniu się do skrzyżowania;
– zbliżaniu się do przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów;
– zbliżaniu się do przejazdu kolejowego;
– przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy.

Te sytuacje najczęściej pojawiają się w pytaniach egzaminacyjnych, ale to nie znaczy oczywiście, że należy nauczyć się wszystkich sytuacji wymienionych w prawie o ruchu drogowym określających kiedy należy zachować szczególną ostrożność.
Oprócz sytuacji wymienionych w prawie o ruchu drogowym szczególną ostrożność należy także zachować w sytuacjach wymienionych w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
– uczestnicy ruchu są zobowiązani przez znaki ostrzegawcze (Par. 3 ust. 1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych).
Kto, gdzie i kiedy zachowuje szczególną ostrożność:
– uczestnicy ruchu są zobowiązani przez znaki ostrzegawcze (Par. 3 ust. 1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych);
– migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności (Par. 98 ust. 6 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych).

Podsumowując!
Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:
– każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy;
– migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Jeszcze dla przypomnienia definicja szczególnej ostrożności.
Szczególna ostrożność to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

szczegolna-ostroznosc-testy-na-prawo-jazdy

 

Reklamy

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Tego typu pytań w testach na prawo jazdy jak już pisałem jest sporo. Cały dział tematyczny poświęcony został problematyce szczególnej ostrożności.

Osoba zdająca egzamin państwowy lub jeszcze ucząca się z popularnych testów na prawo jazdy online, aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytania powinna:

  • znać wszystkie sytuacje wymienione w ustawie w których należy zachować szczególną ostrożność;
  • przeanalizować przedstawioną sytuacje w pytaniu testowym pod kątem czy została wymieniona.

Jeżeli w przedstawionej na filmie lub zdjęciu do pytania egzaminacyjnego sytuacji występuje co najmniej jeden warunek określony w ustawie co do którego należy zastosować się do zasady szczególnej ostrożności to odpowiedź na w ten sposób postawione pytania brzmi „Tak”.

Dlaczego napisałem co najmniej jeden warunek? Są bowiem sytuacje, gdzie jednocześnie mamy spełnione kilka warunków, które nakazują nam zachowanie szczególnej ostrożności. Co to może być za sytuacja? Przykładem może być wyprzedzanie pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy. Spełnione są wtedy następujące warunki nakazujące zachować szczególną ostrożność:
1) wyprzedzanie;
2) przejeżdżanie obok pojazdu do nauki jazdy;
3) zmiana pasa ruchu.

Kto, gdzie i kiedy zachowuje szczególną ostrożność wg „Prawa o ruchu drogowym” (w nawiasach przytoczono stosowny artykuł):
– kierujący pojazdem, przy wyprzedzaniu (Art. 24 ust. 2);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy (Art. 55 ust. 3);
– kierujący pojazdem, zmieniając pas ruchu (Art. 22 ust.1).

Pytania egzaminacyjne o sytuacje dotyczące zachowania szczególnej ostrożności nie powinny stanowić problemu dla zdających o ile będą znali odpowiednie przepisy. Należy znać definicje szczególnej ostrożności oraz sytuacje wymienione w ustawie kiedy mamy tą szczególną ostrożność zachować.

 

Testy na prawo jazdy i temat szczególnej ostrożności

Kilka pytań z zakresu szczególnej ostrożności występujących w oficjalnej bazie egzaminacyjnej.

1) Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność?

2016_08_04_blog_2238

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to „Nie”.
Stale musisz zachować ostrożność – do tego zobowiązują Cię przepisy prawa drogowego. Szczególną ostrożność zaś musisz zachować w ściśle określonych sytuacjach (tych sytuacji należy się nauczyć). Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność.

2) Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_08_04_blog_2282

Tak, ponieważ wjeżdżając z pola na twardą włączasz się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

3) Czy w przedstawionej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność?

2016_08_04_blog_3455

Tak, ponieważ wjeżdżając na jezdnie z pobocza włączasz się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

 

Pamiętajcie wszystkie nowe pytania na prawo jazdy kat B oraz dla wszystkich pozostałych kategorii są dziś jawne i ogólnodostępne. Testy na prawo jazdy w 2016 roku nie powinny sprawiać zdającym problemów.

Szczególna ostrożność. Kilka pytań z egzaminów państwowych.

Pytaniom dotyczącym szczególnej ostrożności poświęcono cały dział tematyczny. Pytania te w większości nie powinny sprawiać trudności osobom przygotowującym się do egzaminu państwowego.
Pytania dotyczące szczególnej ostrożności najczęściej opierają się na tym samym schemacie. Mamy przedstawioną sytuacje w ruchu drogowym (krótki film lub zdjęcie), a naszym zadaniem jest rozpoznać czy w tej sytuacji mamy zachować ustawową szczególną ostrożność, czy wystarczy nam ostrożność zwykła.

1) Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_07_30_posesja_6681

Tak, ponieważ zmieniasz kierunek jazdy. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2) Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_07_30_blog_1867

Tak, ponieważ w przedstawionej sytuacji jedziesz za pojazdem nauki jazdy. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

3) Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_07_30_blog_1871

Manewr wyprzedzania zawsze wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Szczególną ostrożność także należy zachować przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy.

Znając sytuacje w których należy zachować szczególną ostrożność pytania z testów na prawo jazdy dotyczące tego zagadnienia nie będą sprawiały Ci trudności.

Szczególna ostrożność w pytaniach egzaminacyjnych.

Szczególna ostrożność.

1867

W kilku kolejnych wpisach poruszę temat szczególnej ostrożność. Aby omówić temat należy zacząć od definicji szczególnej ostrożności oraz wymienienia wszystkich sytuacji, kiedy należy szczególną ostrożność zachować.

Szczególna ostrożność to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Art. 3.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Kto, gdzie i kiedy zachowuje szczególną ostrożność wg „Prawa o ruchu drogowym” (w nawiasach przytoczono stosowny artykuł):
– uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze – gdy ustawa tego wymaga (Art. 3 ust. 1);
– pieszy przechodzący przez jezdnię (Art. 13 ust. 1);
– pieszy przechodzący przez torowisko (Art. 13 ust. 1);
– kierujący pojazdem, włączający się do ruchu (Art. 17 ust 2);
– kierujący pojazdem, zmieniając kierunek jazdy (Art. 22 ust.1);
– kierujący pojazdem, zmieniając pas ruchu (Art. 22 ust.1);
– kierujący pojazdem, przy cofaniu (Art. 23 ust. 1 pkt. 3);
– kierujący pojazdem, przy wyprzedzaniu (Art. 24 ust. 2);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania (Art. 25 ust. 1);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych (Art. 26 ust. 1);
– kierujący pojazdem, przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku (Art. 26 ust. 6);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów (Art. 27 ust. 1);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego (Art. 28 ust. 1);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając przez przejazd kolejowy (Art. 28 ust. 1);
– kierujący pojazdem, w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (Art. 30 ust. 1);
– kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych (Art. 33 ust. 1);
– kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych (Art. 33 ust. 6);
– kierujący pojazdem uprzywilejowanym (Art. 53 ust. 2);
– kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne (Art. 54 ust. 1);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy (Art. 55 ust. 3);
– kierujący pojazdem, jadąc za pojazdem do nauki jazdy (Art. 55 ust. 3);
– kierujący pojazdem, omijając pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (Art. 57 ust. 2);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego (Art. 57 ust. 2);
– kierujący pojazdem, omijając pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej (Art. 58 ust. 1);
– uczestnicy ruchu są zobowiązani przez znaki ostrzegawcze (Par. 3 ust. 1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych).
– migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności (Par. 98 ust. 6 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych).

W aktualnych testach na prawo jazdy szczególnej ostrożności poświęcony jest cały dział. Aby odpowiedzieć prawidłowo na każde pytania o szczególną ostrożność trzeba po prostu nauczyć się wymienionych sytuacji, które dokładnie określają kiedy szczególną ostrożność należy zachować. Tutaj nie wystarczy tylko „intuicja”, a wymienione przypadki należy zapamiętać.

Parkowanie przy lewej krawędzi jezdni.

Jedno z aktualnych pytań egzaminacyjnych, które dziś omówimy brzmi dokładnie: „Czy na obszarze zabudowanym na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu wolno Ci zaparkować pojazd przy lewej krawędzi jezdni?

Autor pytanie uprościł nam zadanie, ponieważ pytanie jest bardzo precyzyjne i mowa jest wyraźnie o „małym ruchu”, czyli już wiemy, że na tym odcinku drogi natężenie ruchu jest małe. Gdyby to pytanie brzmiało bardziej ogólnie np. „Czy w tej sytuacji wolno Ci się zatrzymać po lewej krawędzi jedni?” odpowiedź była by bardziej problematyczna, gdyż jednoznaczne określenie czy na tej drodze panuje mały ruchu czy nie było by po prostu bardzo umowne. Pytanie egzaminacyjne muszą być jednoznaczne.

Na obszarze zabudowanym na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu wolno Ci zaparkować przy lewej krawędzi jezdni. Odpowiedź brzmi „Tak”.

1040

Warto sobie przypomnieć Art. 49. 1. Prawa o ruchu drogowym.
Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
(…);
7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu; (…).

Pamiętajcie cała baza pytań egzaminacyjnych, która używana jest do przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy jest obecnie jawna! Wystarczy uczyć się z dobrych renomowanych materiałów, a żadne pytanie nie może Was zaskoczyć!

Testy na prawo jazdy 2016

Za kilka dni minie rok od opublikowania na stronach Ministerstwa pełnej bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych zatwierdziła dokładnie 2650. To znaczy, że pytań jest dokładnie tylko 2650.
Jeśli ktoś nie wierzy, pozostaje mu wejść na stronę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa następnie wybrać zakładkę prawo jazdy i po prostu pytania policzyć.

Co ciekawe pomimo, że obecnie dokładnie wszystkie pytania egzaminacyjne są jawne nadal wiele osób przygotowujących się do egzaminu państwowego o tym po prostu nie wie. Co gorsze nie wie o tym także znaczna część instruktorów nauki jazdy i kierowników ośrodków szkolenia.

Zadajmy sobie pytania co jest przyczyną tej niewiedzy. Moim zdaniem powodem dla czego fakt upublicznienia bazy pytań przeszedł bez echa są następujące.

1) Właściwie od momentu zmian w systemie egzaminowania w styczniu 2013 w temacie pytań pojawia się mnóstwo niedomówień i medialnych spekulacji. Początkowo praktycznie treść wszystkich pytań była nieznana. Następnie firmy, które przygotowywały bazę pytań częściowo wprowadzały ją do sprzedaży. Skutkiem tego było przekonanie, że część bazy jest jawna ale cześć już nie. Wiele osób do dziś właśnie tak myśli i sądzi, że część pytań jest znana, ale trzeba przygotować się na takie pytania niespodzianki.
Dziś wszystkie pytania co do jednego są jawne!

2) Wiele firm zajmujących się dystrybucją materiałów szkoleniowych dla szkół nauki jazdy licytowało się w chwytliwych hasłach marketingowych typu:
„Jedyna w Polsce pełna baza pytań”;
„Największa baza pytań egzaminacyjnych”;
„Jedyna na rynku kompletna baza pytań”;
„Najnowsze testy na prawo jazdy”;
„Cała baza pytań z testów na prawo jazdy tylko u nas”.
Wszystkie te hasła można włożyć między bajki, a firmy które je stosowały i dalej stosują delikatnie mówiąc mijały się z prawdą. Baza oficjalnych pytań stosowanych na egzaminach państwowych jest jedna i całą publikuje Ministerstwo. Nikt nie ma ani większej, ani nowszej, ani bardziej kompletnej.

3) Wiele osób bazuje na nieaktualnych płytach CD rozdawanych w szkołach jazdy, gdzie oprócz pytań z oficjalnej bazy jest też mnóstwo pytań wydawców płyty! Nie są to więc pytania zaakceptowane przez Komisje Weryfikacyjną tylko do nich podobne. Bazując na takich płytach zagubieni kursanci są przekonani, że pytań egzaminacyjnych jest 3000 do 4000 i nie chcą uwierzyć, że pytań jest tylko 2650 i to na wszystkie kategorie w sumie!

Podsumowując! Aby dobrze przygotować się do egzaminu teoretycznego skup się po prostu na nauce korzystając z dobrych renomowanych testów. Nie szukaj jakiś tajnych pytań na forach czy dziwnych plików do pobrania na Twój komputer. Czasy kiedy pytania faktycznie były tajne już minęły i naprawdę wystarczy wybrać jedne dobre testy, a nic na egzaminie Cię nie zaskoczy.
I jeszcze jedno! Ile jest dokładnie pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy? Pytań jest na dziś dzień (06.05.2016 r.) dokładnie 2650! I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych miesiącach ta liczba urosła.

pytanie