Błędy na egzaminie, a przyczyny wypadków drogowych.

Prowadzone statystyki zdarzeń drogowych, a statystyki WORD-ów opisujące najczęstsze błędy popełniane na egzaminach mają wiele punktów wspólnych.

  1. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.
  2. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
  3. Niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej.