Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą podporządkowaną?

To z pozoru proste pytanie jak się okazuje sprawia kursantom wiele problemów. Znaczna część osób czytając to pytanie zamiast:
„… do skrzyżowania drogą podporządkowaną?” dodaje sobie literkę z, której tutaj nie ma „… do skrzyżowania z drogą podporządkowaną?”.

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą podporządkowaną?

pytanie

W tym pytaniu chodzi o to jaką drogą zbliżasz się do skrzyżowania, czyli jaką drogą w tej chwili jedziesz.

Znaki drogowe:
Ustąp pierwszeństwa – ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).