Zdawalność teorii przekroczyła 50 procent!

Fakt obecnie posiadamy tylko dane z Poznania możemy jednak przewidywać, że tendencja powinna być podobna w całej Polsce.

WORD w Poznaniu opublikował statystyki zdawalności za 2016 rok. Na którą kategorię najłatwiej zdać egzamin? Ile wynosiła zdawalność w Poznaniu w ubiegłym roku?

W 2016 roku pozytywnym wynikiem zakończyło się 17370 egzaminów teoretycznych na prawo jazdy co w ogólnej ilości 35632 przeprowadzonych egzaminów daje wynik zdawalności na poziomie 52,71%.

Co może być powodem poprawy zdawalności egzaminów teoretycznych? Zdecydowanie poprawy zdawalności można upatrywać w ujawnianiu całej bazy pytań egzaminacyjnych.

Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5412