Szczególna ostrożność. Kilka pytań z egzaminów państwowych.

Pytaniom dotyczącym szczególnej ostrożności poświęcono cały dział tematyczny. Pytania te w większości nie powinny sprawiać trudności osobom przygotowującym się do egzaminu państwowego.
Pytania dotyczące szczególnej ostrożności najczęściej opierają się na tym samym schemacie. Mamy przedstawioną sytuacje w ruchu drogowym (krótki film lub zdjęcie), a naszym zadaniem jest rozpoznać czy w tej sytuacji mamy zachować ustawową szczególną ostrożność, czy wystarczy nam ostrożność zwykła.

1) Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_07_30_posesja_6681

Tak, ponieważ zmieniasz kierunek jazdy. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2) Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_07_30_blog_1867

Tak, ponieważ w przedstawionej sytuacji jedziesz za pojazdem nauki jazdy. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

3) Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

2016_07_30_blog_1871

Manewr wyprzedzania zawsze wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Szczególną ostrożność także należy zachować przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy.

Znając sytuacje w których należy zachować szczególną ostrożność pytania z testów na prawo jazdy dotyczące tego zagadnienia nie będą sprawiały Ci trudności.