Szczególna ostrożność w pytaniach egzaminacyjnych.

Szczególna ostrożność.

1867

W kilku kolejnych wpisach poruszę temat szczególnej ostrożność. Aby omówić temat należy zacząć od definicji szczególnej ostrożności oraz wymienienia wszystkich sytuacji, kiedy należy szczególną ostrożność zachować.

Szczególna ostrożność to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Art. 3.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Kto, gdzie i kiedy zachowuje szczególną ostrożność wg „Prawa o ruchu drogowym” (w nawiasach przytoczono stosowny artykuł):
– uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze – gdy ustawa tego wymaga (Art. 3 ust. 1);
– pieszy przechodzący przez jezdnię (Art. 13 ust. 1);
– pieszy przechodzący przez torowisko (Art. 13 ust. 1);
– kierujący pojazdem, włączający się do ruchu (Art. 17 ust 2);
– kierujący pojazdem, zmieniając kierunek jazdy (Art. 22 ust.1);
– kierujący pojazdem, zmieniając pas ruchu (Art. 22 ust.1);
– kierujący pojazdem, przy cofaniu (Art. 23 ust. 1 pkt. 3);
– kierujący pojazdem, przy wyprzedzaniu (Art. 24 ust. 2);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania (Art. 25 ust. 1);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych (Art. 26 ust. 1);
– kierujący pojazdem, przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku (Art. 26 ust. 6);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów (Art. 27 ust. 1);
– kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego (Art. 28 ust. 1);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając przez przejazd kolejowy (Art. 28 ust. 1);
– kierujący pojazdem, w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (Art. 30 ust. 1);
– kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych (Art. 33 ust. 1);
– kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych (Art. 33 ust. 6);
– kierujący pojazdem uprzywilejowanym (Art. 53 ust. 2);
– kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne (Art. 54 ust. 1);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy (Art. 55 ust. 3);
– kierujący pojazdem, jadąc za pojazdem do nauki jazdy (Art. 55 ust. 3);
– kierujący pojazdem, omijając pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (Art. 57 ust. 2);
– kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego (Art. 57 ust. 2);
– kierujący pojazdem, omijając pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej (Art. 58 ust. 1);
– uczestnicy ruchu są zobowiązani przez znaki ostrzegawcze (Par. 3 ust. 1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych).
– migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności (Par. 98 ust. 6 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych).

W aktualnych testach na prawo jazdy szczególnej ostrożności poświęcony jest cały dział. Aby odpowiedzieć prawidłowo na każde pytania o szczególną ostrożność trzeba po prostu nauczyć się wymienionych sytuacji, które dokładnie określają kiedy szczególną ostrożność należy zachować. Tutaj nie wystarczy tylko „intuicja”, a wymienione przypadki należy zapamiętać.