Czy w tej sytuacji należy spodziewać się utrudnień w ruchu?

1

Tak! W tej sytuacji należy spodziewać się utrudnień w ruchu. To jedno z prostszych pytań, ponieważ widoczny znak A-14 „Roboty drogowe” ostrzega o prowadzonych na drodze robotach. Prowadzone na drodzę roboty lub maszyny budowlane mogą powodować utrudnienia w ruchu i w tej sytuacji trzeba zachować szczególną ostrożność.

Warto sobie przypomnieć!
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Stan prawny aktualny na dzień: 25.04.2016

§ 3. Znaki ostrzegawcze
1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.